IPOINTERNATIONALE PRÜFUNGS ORDNUNG

Tientallen honden behaalde het IPO-diploma
o.a : NBG regio.kamp.1999/2000
reserve kamp. 2001/2002/2003

Voor meer informatie klikt u op één van de afbeeldingen.